Τι είναι η κομποστοποίηση:

Κομποστοποίηση είναι ένας φυσικός και άμεσος τρόπος ανακύκλωσης.

Είναι η ανακύκλωση της φύσης και η μετατροπή των οργανικών υλικών όπως υπολείμματα φαγητού, λουλούδια, φιλαράκια και λοιπά σε λίπασμα απόλυτα ωφέλιμο και αναζωογονητικό για τη γη.

Είναι η μετατροπή των οργανικών υλικών σε εδαφοβελτιωτικό  ή κομπόστ ή  φυσικό λίπασμα. Η μετατροπή άχρηστων υλικών που έχουμε στην κουζίνα μας και στο σπίτι μας σε πλούσιο και χρήσιμο λίπασμα. Υλικά πού αποκαλούν κάποιοι  << σκουπίδια>>  ανακυκλώνονται και με  πιο φυσικό τρόπο και μετατρέπονται σε ένα διαφορετικό υλικό χρήσιμο για όλους.

Ο δήμος μας  έχει ήδη τοποθετήσει τον καφέ κάδο στην περιοχή μας και φροντίζει με ειδικά απορριμματοφόρα να γίνει η συλλογή του περιεχομένου του καφέ  κάδου.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΝΕΑ