Τι θα κερδίσω με την κομποστοποίηση ?

Λιγότεροι χώροι για ταφή απορριμμάτων

Η διαδικασία της κομποστοποίησης εκτρέπει από την ταφή σημαντικό όγκο απορριμμάτων μειώνει σημαντικά  τα απόβλητα από την είσοδο τους σε χώρους απορριμμάτων

Η παραπάνω μείωση του όγκου των απορριμμάτων μειώνει την ανάγκη εξεύρεσης νέων χώρων ταφής τους.

Ο μέσος όρος των οικιακών βιοαποβλήτων αυτή τη στιγμή φτάνει ακόμα και το 45% του συνόλου των απορριμμάτων.

Μείωση της παραγωγής αερίων θερμοκηπίου

Η μείωση της ταφής αποβλήτων  μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου , μείωση της παραγωγής αερίου μεθανίου, ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου και ένα από τα πιο σημαντικά αέρια που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή.

Το μεθάνιο είναι 25 φορές πιο βλαβερό για την υπερθέρμανση του πλανήτη, σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

 

Μειώνουμε  τη χρήση  των βλαβερών   χημικών λιπασμάτων

 

Το λίπασμα που προκύπτει από τη φυσική διαδικασία κομποστοποίησης είναι απαλλαγμένο  από τις βλαβερές συνέπειες της παραγωγής των χημικών λιπασμάτων. Η διαδικασία κατασκευής των χημικών λιπασμάτων είναι υπερβολικά έντονη ενεργειακά.

 

Επίσης το λίπασμα που προκύπτει από τη φυσική διαδικασία κομποστοποίησης είναι απαλλαγμένο  από τις όποιες βλαβερές παρενέργειες  από την μετέπειτα χρήση των χημικών λιπασμάτων.

 Μόλις τοποθετηθούν στην γη, τα λιπάσματα τα οποία είναι από θειϊκό αμμώνιο και φωσφορικό αμμώνιο, συνήθως συνεισφέρουν σε μεγαλύτερες ποσότητες νιτρικού οξειδίου στο περιβάλλον σε αντίθεση με τα οργανικά λιπάσματα.
Οι χημικές εκπομπές δρουν πολύ πιο γρήγορα από τα φυσικά προϊόντα και υπάρχει ο κίνδυνος από την  κακή χρήση των χημικών λιπασμάτων  της  υπερλίπανσης των φυτών με την δυνατότητα δημιουργίας τοξικών ουσιών, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα χημικά λιπάσματα.

Αλλάζοντας την μέθοδο με την οποία λιπαίνονται τα φυτά, από χημικά σε ‘πράσινα’ λιπάσματα, βοηθάμε το  περιβάλλον, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι μπορούμε να φανταστούμε.

Φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση αποβλήτων

Το λίπασμα είναι ένα πραγματικό όφελος για κάθε κηπουρό ή γεωργό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρασιές και σε παρτέρια, ή να προστεθεί στο χώμα μεταφύτευσης για τις γλάστρες των οικιακών φυτών.

Βελτιώνει την υφή του χώματος, αυξάνει την ικανότητα  απορρόφησης αέρα και νερού, ελαττώνει τη διάβρωση και μειώνει την ανάγκη τεχνητών λιπασμάτων.

Επίσης, η κομποστοποίηση αφήνει λιγότερα απόβλητα για διάθεση, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές βλάβες που προκαλούνται από τη συλλογή και διαχείρισή τους.

Σημαντικό Πλεονέκτημα

Η μέθοδος  δίνει περαιτέρω περιθώρια εφαρμογής της ανακύκλωσης στα υπόλοιπα υλικά (χαρτικά, μέταλλα, γυαλιά).  Μια μικρή ποσότητα οργανικών απορριμμάτων η οποία τοποθετείτε  σε  κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων είναι ικανή να <<καταστρέψει>>  μεγάλη ποσότητα υλικών τα οποία θα μπορούσαν δευτερογενώς να ανακυκλωθούν.

Από την στιγμή που  συλλέγουμε στον καφέ κάδο  οργανικά απόβλητα έχουμε τη  δυνατότητα να έχουμε πιο <<καθαρούς>>   κάδους  σύμμεικτων απορριμμάτων με αποτέλεσμα να είναι πιο αποδοτική η δευτερογενείς ανακύκλωση του περιεχομένου του.

Ακόμα η διεύρυνση της χρήσης του καφέ κάδου σταδιακά δίνει στο Δήμο την δυνατότητα να αναπτύξει ένα μεγαλύτερο δίκτυο κάδων ανακύκλωσης λοιπών υλικών με την ταυτόχρονη μείωση του δικτύου των κάδων για τα σύμμεικτα απορρίμματα.

Καταστήματα

Η ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων εκτός από τις κατοικίες αφορά πολλές κατηγορίες καταστημάτων .

Καταστήματα μαζικής εστίασης , καφετέριες ,εστιατόρια ,φούρνοι ,λαϊκές αγορές , μανάβικα , σούπερ μάρκετ , ανθοπωλεία κλπ  είναι χώροι παραγωγής  βιοαποβλήτων και μάλιστα σε αρκετά μεγάλες ποσότητες.

Στο Δήμο μας δραστηριοποιείται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παρόμοιων επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό έχουμε εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης στην συλλογή των αποβλήτων αυτών των καταστημάτων.

Ένα μικρό παράδειγμα μπορεί να καταδείξει το όγκο των βιοαποβλήτων τα οποία μέχρι σήμερα δεν ανακυκλώνουμε.

Ένα κατάστημα πώλησης έτοιμου καφέ είναι ικανό να συλλέξει σε μία μέρα μόνο από την καφετιέρα του , υπόλειμμα καφέ περίπου 10 κιλά. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 3,5 τόνους υπόλειμμα καφέ το χρόνο.  Υπάρχουν βέβαια και τα εστιατόρια , οι λαϊκές αγορές, τα μανάβικα των σούπερ μάρκετ  όπου οι ποσότητες των βιοαποβλήτων  είναι  μεγαλύτερες.

Όλες οι παραπάνω ποσότητες δεν θα καταλήγουν πια να θάβονται αλλά θα παράγουν φυσικό εδαφοβελτιωτικό.

Οι συμμετοχή των καταστημάτων της πόλης μας σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας.